E-Posta ile Dilekçe Gönderme

E posta ile dilekçe gönderme : Globalleşen dünyada insanların ihtiyaçlarının büyük bölümünü internetten çözme eğilimindeler. Artık gündelik ihtiyaçlardan alışverişe kadar bütün gereksinimlerini internet üzerinden yerine getirmekte. İstatisliklere göre Dünya nüfusunun Yüzde elliüçü İnternet kullanıcısı. Buda 4 milyar insandan fazla insanın İnternet kullandığı anlamına geliyor. 3 milyardan fazla insan ise sosyal medyayı kullanıyor. Yine 5 milyar […]

Scroll Up