Avukatlara E-Tebligat Tebliğ Tarihi

Avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması uygulaması yıl başı itibariyle başlamıştı. Ancak mahkemelerce ve Cumhuriyet Savcılıklarınca avukatlara yapılan tebligatlarda tebliğ tarihi veya tebliğ mazbatasının alınmasına ilişkin bir karmaşa söz konusu oldu. Avukatlara UYAP üzerinden yapılan tebligatlarda fiziki tebligat yıl başından itibaren sistem tarafından engellenmiş, tebligatların sisteme girilen kayıtlı e posta adreslerine gönderilmesi için yönlendirme yapılmıştı. Kullanıcılar […]

Scroll Up