Elektronik Haberleşme Cihaz Güvenlik Sertifikası Yönetmeliğinde Değişiklik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARI GÜVENLİK SERTİFİKASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 –21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan “10 kHz-60 GHz” ibaresi “10 kHz-94 GHz” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası […]

Scroll Up