Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Yönetmeliği Yayınlandı

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; esnaf ve sanatkarlar sicili kayıtlarının tam ve doğru tutulması ile esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerinin çalışma, denetim ve gözetimine yönelik usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; müdürlüklerin kurulmasına ve işleyişine, sicil kayıt […]

Scroll Up