İcra (Haciz)

İcra nedir? Bir alacak sahibinin borcunu tahsil etmek için başlattığı sürece icra denir. İcra Müdürlüğüne takip açarak başlar. Hukuki adı icra takibidir. İcra takibi bu anlama gelmektedir. Haciz ne anlama gelir? Haciz bir alacaklının talebi ile borçlu tarafın mallarına ve haklarına el konulması anlamına gelir. Bu işlem icra müdürlüğü aracılığıyla yapılır. İcra müdürlüğü nedir? İcra […]

Scroll Up