Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun yayınladı. Değişikliğe göre Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı kısmına ekleme yapıldı. Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin 1. bendi, 121. maddesinin 2. fıkrasının 1. bendine eklemeler yapılmış, Gelir Vergisi Kanunu’na ise geçici 89. madde eklenmiş. İşte Değişikliğe ilişkin kanunun tam metni:

Scroll Up