İcra Satış Usulünde Değişiklik

İcra satış işlemlerine ilişkin değişiklik yolda! İcra Müdürlüklerinde haciz işlemi uygulanan taşınırlarla alakalı satışlarda ihale tekliflerinin alınması şeklindeki işlemler artık elektronik olarak yapılacak. Haciz işlemi uygulanan ve satışa çıkan taşınırlarda satın alma işlemleri önceliği borçlulara verilecek. Hakkında haciz işlemi uygulanan borçlu belirlenecek bir oranın altında kalmamak şartıyla malını satarak borcunu icra müdürlüğüne ödeyebilecek. Büyükşehirlere İcra […]

Scroll Up