Hakaret Suçu

Hakaret nedir? Hakaret ne demek? Türk dil kurumuna göre hakaret, onur kırma, onura dokunma şeklinde tanımlanmıştır. Hakaret suçu TCK: Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125 ile 131 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hakaret suçunu iki şekilde ele alabiliz. Birinci somut bir olgu ile, diğeri ise genel ve soyut nitelikteki bir davranışla işlenir. Hakaret davası: Size karşı veya […]

Scroll Up