Cebri İcra ( İcra İle Satış)

Cebri icra, yani icra ile satış ne demektir? Borçlusu olduğunuz bir icra dosyasında haczedilmiş mallarınızın kamu gücü zoru ile satılıp paraya çevrilerek borcunuzun ödenmesi işlemine cebri icra, yani icra yolu ile satış, diğer bir ifadeyle cebri satış denilir. İcra İflas kanununa göre borçlunun mallarına el konulmak suretiyle alacağın tahsili sadece devlet tarafından yapılabilir. Yani borcunuzu […]

Scroll Up