Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ORDU ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ordu […]

Scroll Up