Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar konulu bir karar yayınladı. Karar 579 karar sayı numarası ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararda aşağıda yazılı “sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar’ın yürürlüğe konulmasına, 657 Sayılı Devlet memurları kanunu7nun 4. maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verildiği belirtilmiş. Değişen maddeler: Sözleşmeli […]

Scroll Up