TKİ Kurumu Görevde Yükselme Yönetmeliği Yayınlandı

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan değişikliği yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşte yönetmeliğin tam metni: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, […]

Scroll Up