Adli yardım

Adli yardım nedir? Hukuk devletinin bir gereği olarak adil yargılanmak herkesin hakkıdır. Eğer bir davada tarafsanız ve maddi gücünüz avukat tutmaya veya dava harç ve diğer masraflarını karşılamaya elverişli değil ise, dava masraflarının veya harçlarından istisna tutulmanız ve size baro tarfından ücretsiz olarak bir avukat görevlendirilmesi işlemine adli yardım denir. Adli yardımdan kim faydalanabilir? Yargılama […]

Scroll Up