Bölge İdare Mahkemeleri ( BİM)

Bölge İdare Mahkemesi Nedir? Bölge idare mahkemeleri (BİM); vergi ve idare mahkemesinin vermiş olduğu netice karara ( bölge idare mahkemesi kararları) karşı istinaf kanun yolu başvurularını tetkik ederek anlaşmazlık hakkında karar veren ikinci derece mahkemelerdendir. Bölge idare mahkemeleri, idari yargıda görevli üst derece mahkemesidir Bu yüzden, bölge yönetim mahkemesine “istinaf mahkemesi” tanımıda kullanılmaktadır. Bölge idare […]

Scroll Up