Takipsizlik kararı nedir?

Takipsizlik ne demek ? Takipsizlik nedir ? Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir ?

Takipsizlik, bir kişi veya olay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma sonucunda kamu davası açmaya yeterli delil bulunmadığı anlaşıldığında, dosyanın kapatılması kararıdır.

Takipsizlik ve beraat alanlar :

Takipsizlik kararı ile beraat kararı farklı karar türleridir. Takipsizlik kararı soruşturma aşamasında dosyanın kapatılması, beraat kararı ise, açılan kamu davası sonucunda yapılan yargılama sonucunda sanığın suçsuz olduğunun tespit edilmesidir.

Mahkeme takipsizlik kararı ?

Mahkemeler genel itibariyle takipsizlik kararı vermez. Ceza Muhakemesi kanununda mahkemelerin vereceği kararlar arasında takipsizlik sayılmamıştır. Takipsizlik Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ” kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ” şeklinde verilir.

Takipsizlik kararı kimlere tebliğ edilir ?

Takipsizlik kararları, dosya kapsamında ifadesine başvurulan mağdur, müşteki, şüpheli veya müşteki şüphelilere tebliğ edilir. İfadeleri sırasında bu taraflar vekil veya müdafi eşliğinde dinlenilmiş iseler avukatlarına da tebliğ yapılır.

Kovuşturma ne demek ? Kovuşturma nedir?

Kovuşturma ceza yargılamasının mahkeme aşaması anlamına gelir. Soruşturma ile başlayan tahkikat, kamu davası açmaya yeterli delillere ulaşıldığında kovuşturma ile devam eder. Daha açık anlatmak gerekirse, yargılama sürecenin mahkeme safhasına kovuşturma nedir.

Savcının takipsizlik kararı nasıl öğrenilir ? Savcının takipsizlik kararını nasıl öğrenebilirim ?

Hakkınızda açılan bir soruşturmadan dolayı ifadeniz alınmış ise; yine bu soruşturmanın takipsizlik kararı ile sonuçlanması durumunda karar size tebliğ edilir. Ancak ifadenizin alınması sırasında beyan ettiğiniz adresinizde bir değişiklik yapmışsanız ve bu değişikliği ilgili savcılığa bildirmemişseniz yapılan tebligat geri dönmüş olabilir. Bu durumda itiraz hakkınızı kaybedebilirsiniz. Hakkınızdaki soruşturma sonucunu ilgili savcılığa başvurarak öğrenebilirsiniz.

Takipsizlik kararına itiraz : KYOK kararına itiraz :

Takipsizlik kararına 15 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz bir dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığına başvurularak yapılır. Başvuru sonrasında ilgili dosya Ağır Ceza Mahkemesi Sulh Ceza Hakimliklerine gönderilir ve itiraz burada karara bağlanır. İtiraz dilekçesi örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

Takipsizlik kararı kaç günde çıkar ?

Soruşturma dosyasının tamamlanmasına müteakip takipsizlik kararı yazılacağından, soruşturma dosyasının tamamlanma süresine göre takipsizlik kararının süresi değişebilir. Soruşturma dosyasında toplanan delillerin çokluğu, kriminal inceleme olup olmadığı, adli tıp incelemeliri olup olmadığı, dosyadaki sanık sayısı, müşteki sayısı veya tanık sayısına göre soruşturmanın ne zaman nihayete ereceği değişir. Bu nedenle takipsizlik kararının soruşturmanın başlamasından ne kadar süre sonra verilebileceği konusunda net bir bilgi vermek yanlış olacaktır.

Takipsizlik kararı zamanaşımı :

Takipsizlik kararları soruşturmanın sonlandırılmasına ilişkin kararlar olduğu için bu kararlarda zamanaşımı söz konusu değildir. Takipsizlik kararında zamanaşımı uygulanmaz.

Takipsizlik kararı hukuk hakimini bağlar mı?

Takipsizlik kararları Hukuk mahkemesi hakimlerini bağlamaz. Hukuk Mahkemesi hakimi kendi delillerini resen toplar, kusur oranı ceza mahkemelerinde veya savcılıkta belirlenmiş olsa dahi kendisi yeniden tespit yaptırır.

Takipsizlik kararı sonrasında tazminat davası :

Takipszizlik kararı sonrasında, hakkında takipsizlik kararı verilen şüpheli, ruhen elem ve keder içerisine düştüğünü kanıtlaması durumunda karşı tarafı maddi olarak fakirleştirmeyecek miktarta tazminat davası açma hakkına sahiptir. Bu davayı Asliye Hukuk Mahkemesine açabilir.

Takipsizlik kararı aldım.
Hakkınızda açılan soruşturma sonrasında takipsizlik kararı verilmiş ise, bu karar soruşturmada dava açılacak kadar delil toplanamadığı, kamu davası açmaya yeter delil bulunmadığı anlamı taşımaktadır. Takipsizlik kararı şüpheli lehine verilen karardır.

Takipsizlik kararı sonrasında yeni delil :

Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen takipsizlik kararı sonrasında, ilgili soruşturma dosyasında yeni bir delil elde edilirse Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma açabilir, eski soruşturma dosyasını inceleyip delilleri yeniden tetkik edebilir.

Takipsizlik kararı arşiv araştırmasında çıkar mı?

Takipsizlik kararları adli sicil kaydında veya adli sicil arşiv kaydında çıkmazlar. Adli sicil kaydı kesin hükümleri veya denetimleri ihva ettiği için, takipsizlik kararı da ceza içeren bir hüküm olmadığı için adli sicil arşiv kaydında çıkmazlar.

Takipsizlik kararı hangi durumlarda verilir ? Takipsizlik kararı verilecek haller :

Adli sicil kaydı Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma, kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediği zaman takipsizlik kararı verilir. Ayrıca takipsizlik kararı şikayete tabi suçlarda, müştekinin şikayetten vazgeçmesi durumunda da verilir.

Ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir ?

Ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan bir soruşturmada, soruşturmanın taraflarından birinin üzerine atılı suç hakkında kamu davası açmaya yeterli delil olmadığına karar verilmesi ,ancak diğer taraflar hakkında veya o tarafın başka suçları hakkında bu kanaate varıldığında yazılan karardır. Örneğin Ali hakkında Hasan’a hakaret ve kasten yaralama suçlarından soruşturma açılmış ise, Kasten yaralama suçundan yeterli delil elde edildiği halde hakaret suçundan delil elde edilemediği durumlarda, şüpheli Ali hakkında hakaret suçundan ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir, ancak aynı dosya üzerinden kasten yaralama suçundan Ali hakkında iddianame düzenlenir.

Takipsizlik kararı örneği :

Aşağıda incelemeniz için örnek bir takipsizlik kararı paylaştık:

T.C.
……………..
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2016/…………. Soruşturma
Karar No             : 2016/

KAMU ADINA  KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

DAVACI                                  : K.H.
ŞÜPHELİ                               : ……………………….
SUÇ                                         : Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ        : 08/09/20………… ………………../……………….

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Her ne kadar şüpheli ………………………’un uyuşturucu madde kullandığı şüphesiyle TCK 191 bağlamında ayrıca soruşturmaya başlanmışsa da; şüpheliden herhangi bir uyuşturucu maddenin ele geçirilememesi ve uyuşturucu madde kullandığına ilişkin adli tıp raporunun da bulunmaması karşısında, soyut şüphe dışında uyuşturucu madde kullandığını yönelik yeterli delil elde edilemediği anlaşılmakla müsnet suçtan KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,
Karar suretinin bilgisi yönünden şüpheliye tebliğine,
Kararın kesinleşmesi üzerine, şüpheli takip formlarından bir suretin 5320 sayılı kanunun 16.maddesi uyarınca tahkikatta görev alan kolluk birimine bilgi için gönderilmesine,
Suçtan zarar görenin kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde C.Başsavcılığımız aracılığı ile Trabzon Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz hakkı bulunduğuna, itirazın aleyhe sonuçlanması durumunda itiraz giderlerinin CMK m.173/3 gereği kendisinden tahsil edileceği ihtar olunarak, CMK 172/1 ve 173 maddeleri gereğince itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.14/11/20………………..

……………………………..
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

 

Takipsizlik kararı ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümümüzden sorabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir