Talimat nedir?

Talimat Nedir?

Talimat bir mahkemenin, ifadesine veya savunmasına başvurması gereken bir kişinin sorumluluk alanında ikamet etmemesi nedeniyle veya adli olarak kendi sınırlarında kalmayan bir yerde herhangi bir işlem yapılması gerektiğinde ( dosya isteme, evrak isteme, bilgi isteme) ilgili il veya ilçede bulunan denk mahkemesine bu işlemin yapılması için yazılan müzekkeredir.

Talimat Dosyasından Çağırıldım!

Postacının size üzerinde talimat numarası yazılı “Örnek: Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Talimat no: 2018/2584 davetiye” tebliğ etmesi muhtemelen talimat ile gelen bir evraktan dolayı ifadeniz alınacağı anlamına gelmektedir. Bu davetiyenin üzerinde duruşma günü yazar. Aşağıda örnek bir açık davetiye resmini attık. Resimde 1 numara ile gösterilen bölgede yazan isim sizi duruşmaya çağıran mahkeme ismi yazılıdır. Bu mahkemeye başvurmalısınız. 2 numaralı bölgede yazın tarihte ve saatte de ifade vermek için 1 numaralı bölgede ismi yazılı mahkemeye gitmelisiniz.3 numaralı bölgede ise tebligatı gönderen talimat mahkemesinin talimat numarası yazılıdır. Mahkemeye gittiğinizde bu numarayı söyleyerek sıraya girmelisiniz.

ÖRNEK TEBLİGATLAR..

 

Talimat evrakı nasıl yapılır?

Talimat evrakı asıl mahkemenizden ikametinizin bulunduğu Mahkemeye gelir. Buraca öncelikle talimat kabul edilerek talimat ile ilgili neler yapılacağı tutanağa bağlanır.

Talimat duruşmasına katılmazsam ne olur?

Talimat duruşmasına katılmamanız durumunda asıl talimatı gönderen mahkemenin talimatına bakılır. Talimatı gönderen mahkeme talimatında duruşmaya gelmediğiniz taktirde zorla getirilmeniz gerektiğini yazar ise talimat mahkemesi’de hakkınızda zorla getirme müzekkeresi çıkar.

Örnek Talimat yazısı

 

T.C.

Mahkeme adı

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2017/225 Esas

Sanık için Talimat Müzekkeresi

 

Mahkeme adı … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan sanık olup halen aşağıdaki adreste ikamet etmekte olan ………..’nun bu yerden mahkemenize celbi ile gelmediğinde zorla getirilerek ekli olarak gönderilen iddianameye göre;

a) CMK’nun 147. maddesindeki yasal haklarının hatırlatılması,

b) Sorgu ve savunmasının alınması,

c) Soruşturma aşamasındaki ifadesiyle çelişki olması halinde bu çelişkinin giderilmesi

d) Mahkumiyet kararı verilmesi halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması müessesinin uygulanmasını kabul edip etmediğinin sorulması,

e) Müştekinin şikayetinden vazgeçmesi halinde bu vazgeçmeyi kabul edip etmeyeceğinin sorulması

f) Müştekinin zararı olması halinde bu zararı karşılamayı kabul edip etmediğinin sorulması,

g) Ayrıca Takibi şikayete bağlı suçlarda, sanığın suçu ve fiilinden doğmuş olan maddi ve manevi zararın tümünü veya bunun büyük bir kısmını ödemeyi veya zararları kabul etmesi halinde CMK. 253-254 Maddeleri ile 5237 Sayılı Yasanın 73/8 maddesi çerçevesinde uzlaşma isteyip istemediğinin de sorulması,

h) Duruşmalardan vareste tutulmak isteyip istemediğinin sorulması ve talimat evrakının duruşmanın bırakıldığı 08/03/2018 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi,

Rica olunur. ……/……/201….

                      Katip imzası                                                                                                                                                                                 Hakim imzası

SANIK : …………….. ( Kimlik ve adres bilgileri)

Eki : İddianame, İfade Örneği.

 

Talimat Tensip Zaptı nedir?

Bir Mahkemenin yargılamaya başlamadan önce o dosya ile ilgili ne yapacağını tutanağa bağlamasına tensip zaptı denir. Talimatta da bu durum geçerlidir. Gelen talimat üzerinde ne gibi bir işlem yapılacağı tensip zaptı ile tutanak altına alınır. Tensip Zaptı talimatı gönderen mahkemenin taleplerine göre değişir.

Örnek Tensip Zaptı:

T.C.

MAHKEME ADI

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

TALİMAT TENSİP ZAPTI

TALİMAT NO : 2018/1 Talimat

HAKİM                  : Hakim adı ve sicili

KATİP                   : Katip adı ve sicili

……….. Asliye Ceza Mahkemesi’nden gönderilen 29/12/2017 tarih ve 2017/……….. Esas sayılı talimat evrakı mahkememize tevzi edilmekle incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Sanık ……. ……….. adına duruşma günü ve saatini bildirir davetiye çıkartılmasına,

Bu nedenlerle, duruşmanın 28/02/2018 günü saat: 09:00’a bırakılmasına tensiben karar verildi. …./……../201..

          Katip imzası                                                                                                                                                                    Hakim imzası

 

Zorla getirme emri nedir? (İhsar müzekkeresi nedir?)

Mahkemenin çağrısına uymadığınız taktirde CMK’nın ilgili hükümleri doğrultusunda hakkınızda zorla getirme müzekkeresi düzenlenir. Zorla getirme müzekkeresine ihzar müzekkeresi’de denilir. Bu müzekkere kolluk kuvvetlerine yazılarak ( jandarma, emniyet) ilgili adresinizden duruşma günü zorla alınarak duruşmaya getirilmeniz emridir. Ilgili kolluk kuvvetleri sizi duruşma gününden önce arayarak duruşmada hazır olmanız için gerekli koordinasyonu sağlar. Aşağıda zorla getirme emri müzekkeresinin bir örneği gösterilmiştir.

ZORLA GETİRME MÜZEKKERESİ ÖRNEĞİ:

T.C.

AKÇAABAT

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Talimat No: 2018/14 Talimat

………………….. İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ZORLA GETİRME KARARI

(Şikayetçi ve Tanıklar için)

TC Kimlik No              : ……………

Adı Soyadı                   : ……………

Baba Adı                      : …………..

Anne Adı                     : …………..

Doğum Yeri                 : …………..

Doğum Tarihi              : …./……./1988

İkametgah Adresi : ……………………………………….

Zorla Getirme Kararını Veren Mahkeme : ………………1. Asliye Ceza Mahkemesi

Zorla Getirme Kararının Dosya Numarası : 2018/14 Talimat

Çağrıldığı Davanın Davacısı :

Çağrıldığı Davanın Sanığı :

Suçun Mahiyeti :

İhzar Kararı Verilmesi Sebebi : TUTUKLU-İŞ

Duruşma Günü : 10/01/2018

Duruşma Saati : 09:00

CMK’nun 43. maddesi mucibince zorla getirilmesine karar verilen yukarıda kimliği yazılı ………………………….’nun duruşma için muayyen olan günde zorla getirilmesi için müzekkeredir…../…../201..

            Katip imzası                                                                                                                                         Hakim imzası

 

 

Talimat duruşmasında ne yapılır?

Talimat duruşmasında talimat ekinde gönderilen evraklara göre hakim ifadenizi ( Sanık iseniz savunmanızı, tanık iseniz görgünüzü, katılan veya müşteki iseniz şikayetinizi) sorarak, talimatta belirtilen başka husus var ise bunlar hakkındaki beyanınızı alır ve tutanağa yazdırır. Talimat duruşmasına müteakip serbest bırakılırsınız.

Talimat ile ilgili sorularınızı burayı tıklayarak forum bölümümüzden tartışabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir