Tehdit suçu

Tehdit suçu:

Tehdit nedir? Tehdit ne demektir? Tehdit tdk:

Tehdit kelimesi Türk Dil kurumunda “gözdağı vermek, tehlikeli bir durum yaratmak” anlamında kullanılmıştır. Buda demek oluyor ki; Tehdit nedir veya Tehdit ne demektir sorusunun cevabı bir insana verilen gözdağı veya tehlikeli bir durum oluşturma durumu’dur.

Tehdit suçu nedir? Tehdit cezası, Tehdit TCK:

Tehdit suçunu yukarıda tanımladık. Türk Ceza Kanununa göre bir kişiyi kendisinin yada yakınlarının hayatına veya bedenine veya cinsel olarak dokunulmazlığına yönelik olarak bir saldırganlık göstereceğinden bahisle tehdit ederseniz 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırsınız. Ancak sadece bundan ibaret değil tabi ki. Eğer yine bir kişiyi mal varlığına ilişkin olarak zarara uğratacağını veya kötülük edeceğinden bahisle tehdit etmişseniz yine 6 aya kadar hapis cezasına yada para cezasına çarptırılırsınız.

Tehdit suçunun unsurları:

Tehdit suçunun oluşması için bazı unsurları taşıması gerekir. Örneğin yapılan tehdidin kişiye ağır veya haksız bir zarar meydana getireceğini aktarması gereklidir. Failin kararına bağlı olan ve gerçekleşme ihtimali olan bir fenalığın fail tarafından gerçekleştirilecek gibi lanse edilmesidir. İkinci bir unsurda şudur: Tehdit suçu, müştekinin özgür bir şekilde davranma özgürlüğünü veya özgür bir şekilde karar verme özgürlüğünü kısıtlayacak ve onun endişeye kapılmasına neden olacak derecede olması gerekir. Müştekide endişe yaratacak derecede olmayan bir söz veya eylem tehdit sayılmaz. Başka bir unsur şudur: Manevi unsur olarak genel kast tehdit suçunun oluşması için yeterli olmakla beraber, şüphelinin suçu bilerek işlemesi ve müştekiye gerçekleşeceği tehdit edilen zararın haksız olması kafidir. Söz konusu tehdittin ürkütücü, korkutucu olması ciddi olması gereklidir. Son unsur ise: Bu suçun oluşması olayın tahkikatı ile mümkündür. Olay anındaki koşul veya şartlar değerlendirilmelidir.

Tehdit ediliyorum:

Tehdit suçu TCK’da suç olarak tanımlanmış olduğundan eğer tehdit ediliyorsanız hakkınızı aramanız mümkündür. Öncelikle tehdidin yukarıda belirttiğimiz suç unsurlarını taşıyıp taşımadığını tetkik edip, en yakın kolluk kuvvetine veya cumhuriyet savcılığına şikayet etmelisiniz.

Tehdit suçu maddesi:

Tehdit suçu Türk Ceza Kanununun 106. maddesinde açıklanmıştır. 106/1. maddesi basit tehdit, 106/2. maddesi ise nitelikli halidir.

Tehdit suçu suç duyurusu:

Tehdit suçuna mağdur kalmış iseniz bunu Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine ( jandarma, emniyet) bildererek şikayetçi olabilirsiniz. Bununla ilgili dilekçe örneğini  Buradan  bulabilirsiniz.

Tehdit suçunun nitelikli halleri:

Tehdit suçu eğer bir silahla işlenmiş ise, veya imzasız bir mektup ile işlenmesi, veya iki veya daha fazla kişi tarafından yapılması, veya bir örgütü kullanarak yapılması halinde bunlar ağırlaştırıcı nedenler yani nitelikli halleri sayılır ve ceza artırılarak 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına dönüşür.

Tehdit suçundan ceza alır mıyım?

Yukarıda sayılan tehdit suçunun unsurlarından birini işlemiş iseniz ve tehdit ettiğiniz kişi tarafından şikayet edilmiş iseniz, gerekli deliller de mevcut ise tehdit suçundan ceza almanız muhtemeldir.

Mesajla tehdit suçu cezası: Tehdit suçu ne kadar?

Yukarıda sayılan tehdit suçu unsurları mesajla veya bizzat veya mektupla işlenmiş olsa dahi ispatlandığı taktirde tehdit suçunu oluşturmaktadır. Yukarıda belirtilen kanun hükümlerine tabidirler.

Tehdit suçu para cezasına çevrilir mi?

Tehdit suçundan alınacak ceza 2 yıl ve altında ise adli para cezasına çevrilebilir. Ancak bu hakimin taktirine kalmıştır. Sanığın ekonomik ve sosyal durumu ile duruşmadaki davranışları ve olayın oluş şekli bunda etkilidir.

Tehdit suçu nasıl oluşur?

Tehdit suçu yukarıda belirtilen unsurların oluşması sonucu meydana gelir. Örneğin tehdit mesajı yazılıp müştekiye ulaşınca oluşur. Sözlü tehditlerde tehdit kelimesi sarf edildiği anda oluşmuş sayılır.

Tehdit suçu nasıl ispatlanır?

Tehdit suçu her türlü yazılı veya görsel materyalle ve tanık beyanlarıyla ispatlanabilir. Tehdit suçu sözlü olarak sarf edilmişse bu sırada olay yerinde bulunan tanıkların beyanları, yazılı olarak yapılmış ise buna ilişkin kayıtlar ile ispat edilebilir.

Tehdit suçunda yetkili mahkeme:

Tehdit suçunda tehdidin yapıldığı yer veya, tehdidin mağdura ulaştığı mahkeme yetkili mahkemedir.

Tehdit suçu şikayetten vazgeçme:

Tehdit suçu yukarıda belirttiğimiz basit suçu ile işlendiğinde şikayetten vazgeçme ile düşen cezalardandır. Ancak nitelikli hallerinden ise şikayetten vazgeçme ile düşmez. Kamu davasıdır.

Tehdit suçu şikayet süresi:

Tehdit suçu yukarıda saydığımız basit hallerinin işlenmesi durumunda, mağdurun tehdit içeriğini öğrendiği tarihten itibaren 6 aydır. Bu 6 ay hak düşürücü süre olup bu sürede şikayet edilmediği taktirde şikayetçi olma hakkınız sona ermektedir.

Tehdit suçunda uzlaşma:

Tehdit suçunun basit halleri uzlaşmaya tabidir. Yukarıda saydığımız gibi TCK 106/1. maddesinde belirtilen basit halleri uzlaşma kapsamına girerken, bu suçun nitelikli halleri, yani tck 106/2 maddesi (ölümle tehdit, silahla tehdit v.s) uzlaşma kapsamına girmez.

Tehdit suçu ile ilgili sorularınız burayı tıklayarak forum bölümümüzden tartışabilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir