Uzlaşma

Uzlaşma kurumu:

Uzlaşmanın ne demek olduğunu veya uzlaşma ile ilgili bir şeyler merak ediyorsanız cevabı aşağıdaki yazımız dadır.

Uzlaşmanın tanımı: (Uzlaşma ne demek?)

Uzlaştırma nedir? Uzlaşma bir suçun mağduru ile o suçu işleyen veya işlediğinden şüphelenilen şüphelinin aralarında anlaşmaları neticesinde ceza davasının veya ceza yargılamasının kapanmasıdır. Uzlaşmak ne demek diye sorulacak olursa; tarafların karşılıklı edim ile anlaşmalarını ifade eder. Uzlaştırma cmk 255 maddesinde düzenlenmiştir. uzlaştırma cezaevi nde bulunan kişiler içinde hüküm teşkil eder.  Ceza evinde yattığı suçun sonradan uzlaşmaya tabi olması durumunda, uzlaştırma hükümleri uygulanmasına müteakip uzlaşma sağlanırsa ilgili suç ve cezalar bütün neticeleriyle ortadan kalkar.

Uzlaşma ile şikayetten vazgeçme arasındaki fark nedir?

Uzlaşma ile vazgeçme farklı kavramlardır. Aynı anlama değildir. Şikayetinizden vazgeçerseniz uzlaşma kurumundan faydalanamazsınız. Bu nedenle ifadeniz sırasında şikayetçi olduğunu beyan etmeniz, aynı zamanda uzlaşmak istediğinizi beyan etmeniz gerekir.

Bütün suçlar uzlaşmaya tabi midir? Uzlaşmaya tabi suçlar nelerdir?

Bütün suçlar uzlaşma hükümlerine tabi değildir. Uzlaşmaya tabi olan suçları  BURADAN bulabilirsiniz. Uzlaşma kapsamına giren suçlar kanunla özel olarak belirlenmiş tirler.

Uzlaşmaya tabi bir suçun mağduru veya şüphelisi/sanığısınız, süreç nasıl işleyecek?

Beyanınız / Savunmanız alındığı sırada ifadenizi alan kişi uzlaşmayı size tarif edecek ve uzlaşmaya yanaşıp yanaşmadığımızı size soracaktır. Teklifi yapan kişiden uzlaşmanın ayrıntılarını size anlatmasını isteyiniz. Uzlaşmayı size teklif eden kişiye hemen cevap verebilir veya üç gün içerisinde bu teklife yanıt vermek üzere süre isteyebilirsiniz. Eğer suçun taraflarının hepsi uzlaşmayı kabul ederseler bir uzlaştırmacı kamu tarafından görevlendirilir ve bu uzlaştırmacı uzlaştırma müzakerelerini işletir. Bu durumda taraflar kendileri olay hakkında karar verme inisiyatifine salip olurlar. Tarafların üzerinde birleştikleri veya anlaştıkları uzlaştırmanın sağlanması sonrasında uzlaştırma tamamlanır.

Uzlaştırma teklifini kabul etmeli miyim?

Uzlaştırma Ceza Kanunlarının size getiremediği faydayı sağlayabilir. Örneğin aracınıza zarar veren kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunuzda Mahkeme suçun oluştuğu kanaatine varırsa sadece mala zarar vermeden kişiyi cezalandırır, ancak sizin aracınızdaki zararın karşılanmasına karar vermez. Bunun için ayrıca hukuk davası açmanız gerekir. Ancak uzlaştırma ile aracınızdaki zararın karşılanması edimi karşılığında kişi ile uzlaşabilirsiniz. Buda sizin yararınıza olur.

Uzlaştırma teklifini kabul ettiğimde kandırılabilir miyim?

Uzlaştırma sürece uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısının gözetiminde yapılır. Siz uzlaştırmayı kabul etmediğini beyan ettiğiniz anda uzlaştırma sona erer. Ayrıca uzlaştırmada mağdursanız ve bir şart ile uzlaşmayı kabul etmişseniz bu şart yerine getirilmeden soruşturma kapanmaz, uzlaştırma hiç olmamış gibi ceza yargılaması devam eder.

Uzlaşma teklifini karşılıklı olarak kabul ettiğimizde ne olur?

Uzlaştırma işlemlerini yürütmek üzere görevlendirilen uzlaştırmacı, teklifin kabulü ile taraflar ile görüşür, mağdur veya müşteki tarafı yani suçtan zarar gören tarafın şartlarını sorar, bu şartları şüpheli ya da sanık tarafa bildirir, onun cevabını mağdura bildirir ve sonucunda bir anlaşmaya varılmasını sağlayarak uzlaşmanın tamamın ermesini takip eder.

Uzlaşma teklif formu nedir?

Uzlaşma teklif formu, uzlaşmaya tabi bir suçun taraflarına, Bakanlıkça açılan sınavlar ve belli eğitim peryodundan geçerek atanan uzlaştırmacılar vasıtasıyla gönderilen, uzlaşmak isteyip istemediklerine dair fikirlerini sordukları belgedir. Uzlaşma teklif formunun altındaki kabul ediyorum veya kabul etmiyorum kısımları doldurularak ilgili uzlaştırmacıya geri verilir. Bu beyan sizin o dosya ve o şüpheli-sanık veya Müşteki-Mağdur ile uzlaşıp uzlaşmadığınızı belirtir. Uzlaşma teklif formu örneği ne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Uzlaşmacı ne demek?

Uzlaştırmacı Uzlaştırma görüşmelerini Cumhuriyet Başsavcılığı görevlendirmesi ile yapan belirli eğitim alarak Adalet Bakanlığı uzlaştırmacılar siciline kaydolunan görevlidir. uyap uzlaşma sistemi ile görevlendirilirler.

Uzlaştırmacı nasıl görevlendirilir ve kimdir?

Uzlaştırmacı her yıl Adalet Bakanlığı tarafından sertifika verilen eğitim kurumlarınca  yapılan uzlaştırmacı eğitimi ‘ne katılarak sonucunda düzenlenen sınavdan başarılı olarak Hukuk veya bölümlerinde hukuk programlarına yeterince ağırlık veren lisans bölümlerinden mezun kişilerden oluşur. Uzlaştırmacı, uzlaştırma siciline kaydolarak göreve başlar ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından görevlendirilir. Uzlaştırma eğitim gördüklerinden işin ehlidirler.

Uzlaştırma ücretini kim öder?

Uzlaştırmacının ücreti taraflardan istenmez. Bu ücret devlet tarafından her yıl asgari olarak belirlenen tutarlarda ödenir. Ancak uzlaşma sağlanamaz ise uzlaştırma için devletin ödediği ücretler mahkumiyet kararı verilirse diğer yargılama giderleri gibi sanıktan tahsil edilir.

Uzlaştırma şartı olarak neler ileri sürülebilir?

Konusu suç teşkil etmeyen ve kişilik haklarına aykırılık teşkil etmeyen her konuda uzlaştırma sağlanabilir. Örneğin suçtan kaynaklanan zararın giderilmesi, bazı kurumlara bağış yapılması, kamuya yararlı bazı işlerde çalışılması, toplama faydalı olacak kurslara katılması, özür dilenmesi v.s.

Uzlaşma sağlanınca ne olur?

Uzlaşma sağlandığında hangi edim üzerinde anlaşılmış ise bu edim yerine getirilir, aksi taktirde uzlaşma yapılmamış sayılır. Üzerinde anlaşılan edim yerine getirildiğinden mağdurun mağduriyeti de sona ermiş olur ve dava açılma riski ve ceza alma ihtimali kalkar.

Uzlaşma raporunu uzlaştırmacı sunduğunda ne kadar ücret alır?

Her Yıl Adalet Bakanlığınca belirtilen tarife üzerinden Cumhuriyet Savcısının taktiri ile ücret yazılır. Adalet Bakanlığınca bu yıl için düzenlenen asgari ücret tarifesine sitemizin üst kısmında bulunan uzlaştırma sekmesinin alt sekmesinde bulunan uzlaştırma asgari ücret tarifesinden  veya buradan ulaşabilirsiniz.

Uzlaştırmacı uzlaştırma sicilini nereden takip eder?

Uzlaştırmacı uzlaştırma dosya kabul işlemlerini, evrak indirme/yazdırma ile dilekçe gönderme, süre talebi işlemlerini adalet bakanlığının  uzlaştırma portalından takip edebilir. Uzlaşma portal sistemine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Uzlaşma raporu nedir? (Uzlaştırma protokolü)

Uzlaştırma raporu uzlaşma sonucunda tarafların hangi şartlarda uzlaştıklarına veya uzlaşamadıklarına dair tarafların ve uzlaştırmacının ortak imzası bulunan belgedir. Uzlaştırma raporunda en son olarak Cumhuriyet Savcısı imza atar ve evrak ilam niteliği taşır.

Uzlaştırmacı puanı : ( Uzlaştırmacı performans puanı nasıl hesaplanır ? )

Uzlaştırmacı puanlama sistemi 01.01.2019 tarihinden itiraben işlemeye başlamıştır. Uzlaştırma tevzi sistemi sayesinde uzlaştırma dosya tevzi sinin adaletli dağıtım ve değerlendirmesi amaçlanmıştır. Uzlaştırmacılar uzlaştırmacı puan hesaplama işlemlerini yani uzlaştırmacı performans puanları nı uzlaştırma portalı üzerinden takip edebilirler. Burada açıklanan performans puanınız eğer bulunduğunuz ildeki ortalamanın altında ise dosya tevzisinde öncelikli olduğunuz anlamına gelir. Yani başarılı bir performansınız var demektir. Ancak eğer puanınız ortalama puanın üzerinde ise bunun anlamı genele göre başarısız olduğunuz ve tevzi sırasında daha az dosya alabileceğinizdir. Uzlaşma raporu tesliminde olumsuz puanlamalara dosyalarınızı kabul etmemeniz, uzlaşma tekliflerinin reddedilmesi, raporların olumsuz olması, etik ilkelere uygunsuz davranış gibi kıstaslar yer almaktadır.

Uzlaştırma savunması : 

Eğer yıl sonunda yukarıda belirttiğimiz başarı ortalamanız yüzde otuzun altında ise savunmanız alınır. Bu yüzden örneğin uzlaştırma sırasında tarafların tamamına ulaşmanızın gayretinize verilecek puanlamaya etki edeceğini de unutmamak gerekir.

Peki uzlaştırmacı performans puanı nasıl hesaplanır ?  (uzlaştırma puanlama sistemi)

Uzlaştırma tevzi puanlamaları Otuziki kriter üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Bunlar: 

Olumlu uzlaştırma için         : 2 puan

Olumsuz uzlaştırma için       : 1 puan 

Toplam olumlu puan onaltı ve üzeri ise uzlaştırmacı başarılı olarak tensip edilip bir puan verilir. Başarısız ise 2 puan verilir. 

Uzlaştırma süreci: ( Uzlaştırmacılar için)

1-Uzlaştırıcı, kendisine dosya tevdii edildiği mesaj yoluyla veya uzlaştırmacı portalı üzerinden bildirilmesinden sonra uzlaştırmacı dosyayı portal üzerinden öncelikle 12 saat içerisinde kabul eder. (Kabul edilmemesi halinde dosya başka bir uzlaştırmacıya tevdii edilmek üzere uzlaştırmacı dan düşer)

2-Uzlaştırma portalından kabul işlemi yapıldıktan sonra 3 gün içerisinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma bürosuna giderek dosya teslim alınır.

3-Dosya teslim işleminden sonra taraflara öncelikle ulaşılabilmesi için dosyada telefon numaraları olup olmadığı kontrol edilir. (Telefon taraflara öncelikle telefonla ulaşmak en kolay yoldur. Telefonla ulaşılamaması halinde taraflara uzlaştırma teklif formu hazırlanarak uzlaştırma bürosuna bir dilekçe ile müracaat edip, ekteki uzlaştırma teklif formunun taraflara tebligat ile tebliğ edilmesi talep edilir.

4-Uzlaştırma yapılacak taraflara ulaşıldığı taktirde görüşmeler yapılır.

5- Uzlaşma teklif formu, uzlaştırmacı görüşme tutanağı ve müzakere sürecine ilişkin bildirimi içeren yazı ve en son olarak uzlaşma raporu hazırlanır.

6-Taraf sayısından bir fazla olarak hazırlanan ve taraflara imzalattırılan bu evraklar yine bir dilekçe ile uzlaştırma bürosuna götürülür.

7-Uzlaştırma savcısına dilekçe ve ekli evraklar imzalatılır.

8-Uzlaşma evrakları Uzlaştırma bürosuna teslim edilir.

UZLAŞMA EVRAK ÖRNEKLERİ:
UZLAŞMA EVRAKLARI DİLEKÇELER ( SAVCILIĞA)
UZLAŞTIRMA RAPORU SÜRE UZATMA DİLEKÇESİ
MÜZAKERE SÜRECİ UZLAŞMA BÜROSUNA ÜST YAZI
GÖRÜŞME TUTANAĞI TALİMAT TALEBİ
UZLAŞMA TEKLİF FORMU SÜRE UZATMA DİLEKÇESİ
DİLEKÇE MÜŞTEKİ RED FORMU  

(Lütfen eklememizi istediğiniz uzlaşma evrak örneğini alttaki yorum bölümünden bize bildiriniz)

Uzlaştırma ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümümüze sorabilirsiniz.

Uzlaştırma ücretlerine BURAYI tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Uzlaşmaya tabi suçları BURAYI tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir