Yargıda Hedef Süre Uygulaması

Yargıda hedef süre uygulaması başladı:

Adalet Bakanlığının ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, Cumhuriyet Savcılığı soruşturma işlemleri ve idare mahkemelerine ilişkin açılan soruşturma ve davaların hedeflenen sürelerde sonuçlanmasının takip edilmesine ilişkin başlattığı yargıda hedef süre uygulaması başladı.

Uygulama ile dava süreci uzun yıllar süren bazı suçların davalarının üçyüz gün gibi kısa sürede bitirilmesi öngörülüyor. Suç türleri ve tiplerine göre üçyüz günden üçyüzdoksan güne kadar hedef süreler belirlendi.

Suç tiplerine ilişkin hedef süreleri UYAP sistemine entegre edilerek, açılan davaların ilk bölüm bitiş tarihi hedef süresi, ikinci bölüm bitiş tarihi hedef süresi ve hedef süre bitiş tarihi tablo olarak veriliyor. Hakim kendisine gelen davada hedeflenen sürenin neresinde olduğunu grafik olarak görüp takip edebiliyor, duruşma gününü de buna göre ayarlama imkanı oluyor.

yargıda hedef süre

Ayrıca sisteme hedeflenen sürenin gecikmesine neden olabilecek zaruri nedenlerin girilerek sapmaların önüne de geçilmiş. Bu sayede yargılama süresini olumsuz etkileyecek zorunlu nedenler sisteme girilebiliyor.

Hedef yargılama süresi taraflara bildiriliyor :

Yargıda hedef süre uygulamasının diğer bir ayağı ise dosya tarafları ile ilgili. Bilindiği gibi tarafların duruşma günlerinde hazır olmaları, zamanında duruşmalara katılmaları ve dosyalarını takip etmeleri yargılama süresini doğrudan etkilemekte. Dosyanın hedeflenen sürede sonuçlandırılabilmesi için gereken ihtimamın büyük bir kısmı da dosya taraflarına ait. Bu nedenle tarafların bilgilendirilmesi içinde bir seçenek düşünülmüş.

Örneğin ceza mahkemelerinde Cumhuriyet Başsavcılığınca yazılan iddianame Mahkemece kabul edilip tensip zaptı hazırlandığında, taraflara iddianame ile birlikte tebliğ edilmek üzere yargıda hedef süre formu da otomatikmen UYAP tarafından hazırlanıyor. Yargıda hedef süresi uygulaması gereği taraf oldukları dosyanın hangi sürede bitirilmesinin hedeflendiği, bu hedef sürelerinin tutmasında kendilerinin de katkılarının olacağı taraflara bildiriliyor.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir